Næsti fundur stjórnar verður 7. júní 2019. Skilafrestur umsókna er 28. maí.
34.362,-

Meðlagsmóttakendur

Móttakendur meðlags geta sótt um fyrirframgreiðslu meðlags hjá Tryggingastofnun ríkisins. Flytji meðlagsmóttakandi af landi brott falla greiðslur Tryggingastofnunar niður og viðkomandi verður þá að athuga með rétt sinn í búseturíki. Meðlagsskylda meðlagsgreiðanda breytist ekki í slíkum tilvikum.