Sími: 590 7100 Lágmúla 9, 108 Reykjavík English Dansk Polska

Meðlagsgreiðendur

Hlusta


Samkvæmt íslenskum lögum er barni tryggð lágmarks framfærsla. Sá aðlili sem stendur straum af framfærslu barnsins á rétt á meðlagi frá hinum meðlagsskylda.

Sýslumenn og dómstólar úrskurða um meðlagsskyldu. Tryggingastofnun ríkisins er heimilt að fyrirframgreiða meðlagið til rétthafa samkvæmt sérstakri beiðni og Innheimtustofnun sveitarfélaga innheimtir það síðan af hinum meðlagsskylda. Það athugast að foreldrar geta farið þá leið að greiða meðlagið beint án aðkomu Tryggingastofnunar ríkisins. 

Meðlag greiðist óháð greiðslum almannatrygginga. Fjárhæð meðlags er sú sama og fjárhæð barnalífeyris. Þó að úrskurður kveði á um hærra meðlag (aukið meðlag) en barnalífeyrir er á hverjum tíma þá takmarkast greiðsluskylda Tryggingastofnunar við fjárhæð barnalífeyris. Mismun þarf móttakandi sjálfur að innheimta hjá meðlagsgreiðanda.

Að fengnum úrskurði eða staðfestu samkomulagi sýslumanns eru greidd framlög vegna sérstakra útgjalda svo sem við skírn, fermingu, vegna sjúkdóms, tannlækninga, greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni. Meðlagsskyldan nær til 18 ára aldurs barns. Heimilt er að úrskurða meðlagsgreiðenda til greiðslu menntunarmeðlags að hámarki 2 ár til viðbótar. Nánari upplýsingar hjá sýslumönnum um land allt og Tryggingastofnun ríkisins. 

Þegar Tryggingastofnun ríkisins annast fyrirframgreiðslu meðlags er innheimtan í höndum Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

Verksmiðjan