Sími: 590 7100 Lágmúla 9, 108 Reykjavík English Dansk Polska

Launagreiðendur

Hlusta


Innheimtustofnun sveitarfélaga getur krafist þess að launagreiðandi haldið eftir allt að 50% af heildarlaunum meðlagsgreiðenda mánaðarlega. Sjá nánar í 7. mgr. 5. gr. laga nr. 54/1971.

Stofnunin sendir kröfur þess efnis til launagreiðenda sem þeim ber að fylgja. (Hér má sjá sýnishorn kröfu). Þar kemur fram hvaða upphæð beri að halda eftir af launum við næstu launaútborgun eftir dagsetningu kröfunnar og síðan er tekið fram hvaða upphæð skuli halda eftir mánaðarlega eftir það.

 

Þess er óskað að vinnuveitendur tilkynni Innheimtustofnun sveitarfélaga um starfslok meðlagsskyldra starfsmanna. Ef starfsmaðurinn hefur störf að nýju hjá vinnuveitanda skal minnt á það að síðasta krafa stofnunarinnar vegna starfsmannsins hefur enn gildi.

 

Mikilvægt er að fyllt sé út sérstök skilagrein þar sem nákvæmlega kemur fram hvaða starfsmenn er að ræða, hvaða tímabil og fjárhæð.

Hægt er að fylla út skilagrein hér sem sendist rafrænt til Innheimtustofnunar, sjá tengil hér til vinstri. Að öðrum kosti skal senda skilagreininna til Innheimtustofnunnar t.d. með faxi í 590-7101 eða tölvupósti á skilagreinar@medlag.is. Meðfylgjandi greiðsla skal innt af hendi samhliða og kennitala sett sem skýring greiðslu. Skilagrein

Vanræksla á því að halda eftir hluta af launum veldur því að launagreiðandi er sjálfkrafa ábyrgur gagnvart Innheimtustofnun fyrir þeim fjárhæðum sem krafist var og er unnt að gera fjárnám hjá launagreiðanda fyrir þeim fjárhæðum.

Hafi vinnuveitandi haldið eftir hluta af launum en vanrækir að skila til Innheimtustofnunar geta forsvarsmenn launagreiðenda bakað sér refsiábyrgð samkvæmt almennum hegningarlögum þar sem slíkt telst til fjárdráttar.

Verksmiðjan